26 listopada 2016

Certyfikaty i Atesty

Przedsstawiamy Państwu Certyfikaty, Atesty oraz Dokumentacje Techniczno-Ruchowe naszych sal zabaw.

pobrany-plik

Klasyfikacja ogniowa

DTR Bydgoszcz

DTR Bydgoszcz

DTR Rumia

DTR Rumia

Atest Higieniczny PZH

Atest Higieniczny PZH

Krajowa deklaracja zgodności

Krajowa deklaracja zgodności

Karta technologiczna otuliny

Karta technologiczna otuliny

Krajowa deklaracja zgodności

Krajowa deklaracja zgodności 2

Deklaracja właściwości użytkowych otulin

Deklaracja właściwości użytkowych otulin

Atesty stali

Atesty stali

Atesty stali

Atesty stali

Atesty stali

Atesty stali

Atesty stali

Atesty stali

Atesty stali

Atesty stali

Atesty na piłki

Atesty na piłki

Atesty na piłki

Atesty na piłki

Atesty stali

Atesty stali

Atesty na piłki

Atesty na piłki

Atesty na piłki

Atesty na piłki

Atesty na piłki

Atesty na piłki

Atesty na piłki

Atesty na piłki

Atesty Folia

Atesty Folia

Atesty Folia

Atesty Folia

Atesty Folia

Atesty Folia

Atesty Folia

Atesty Folia

Atesty Folia

Atesty Folia

Atesty higieniczny PZH - folimpex

Atesty higieniczny PZH – folimpex

Atesty higieniczny PZH - folimpex

Atesty higieniczny PZH – folimpex

Otuliny - folimpex

Otuliny – folimpex

Płyty

Płyty

orzeczenie-o-niepalnosci

Orzeczenie o niepalności

test-niepalnosci-pe-str-1

Test niepalności

Test niepalności 2

Test niepalności 2

Deklaracja zgodności Climaflex

Deklaracja zgodności Climaflex